Rhino 7 je najvýraznejším upgradom v celej svojej histórii. Pribudla možnosť vytvárania organických tvarov pomocou nových SubD nástrojov. Rhino a Grasshopper je možné spúšťať ako súčasť Revitu pomocou Rhino.Inside.Revit. Využite robustný algoritmus QuadRemesh na vytváranie prekrásnych štvorcových sietí z NURBS geometrie alebo sietí. V tejto verzii bola sprístupnená možnosť úplne nových postupov modelovania a doladené množstvo stálych funkcií.

Vďaka množstvu testerov beta verzií programu sme boli schopní otestovať a doladiť Rhino 7, čím sa stalo najrýchlejšou a najstabilnejšou verziou programu vôbec.

SubD

Pre dizajnérov, ktorí potrebujú rýchlo vytvárať organické tvary - SubD je nový typ geometrie, ktorý dokáže vytvárať editovateľné, vysoko presné tvary. Na rozdiel od íných typov geometrie, SubD kombinuje presnosť voľných foriem s možnosťou rýchlej editácie.

Rhinoceros 7 novinky

Rhino.Inside.Revit

Rhino.Inside Revit prináša silu Rhina a Grasshopperu do prostredia Autodesk Revit. Rhino.Inside je nová technológia, ktorá umožňuje vkladanie Rhina do iných 64-bitových Windows aplikácií. Rhino.Inside.Revit je založený na tejto technológii a poskytuje platformu pre bezprecedentnú úroveň integrácie medzi Rhinom a Revitom.

Rhinoceros 7 novinky

Z technologickej stránky je to add-on pre Revit, ktorý nahráva Rhino a jeho pluginy (okrem iných Grasshopper) do pamäte Revitu ako množstvo ďalších add-onov Revitu. Grasshopper prináša kolekciu nových komponentov pre interakciu s Revitom, rovnako ako zabezpečuje prístup do API oboch softvérov využívajúc komponenty ich skriptov.
Rhino.Inside.Revit zabezpečuje sadu nástrojov pre premostenie medzery medzi voľnou formou modelovania v Rhine a svetom BIM, otvára bohatý ekosystém Grasshopperu pre prostredie Revitu a umožňuje kompletne nový dizajn pracovných postupov a možností.

QuadRemesh

Rýchle vytváranie štvorcových sietí z existujúcich povrchov, telies, sietí alebo SubD - ideálny pre renderovanie, animácie, CFD, FEA a reverzné inžinierstvo.

Rhinoceros 7 novinky

Prezentácia

V Rhine 7 sme vylepšili nástroje pre prezentáciu, zmodernizovali sme pracovné postupy masívnym zásahom do renderovacieho jadra, takže rovnaký pohľad, aký sa Vám naskytne v Raytraced náhľade je možné aj vyrenderovať bez nutnosti akýchkoľvek zmien. Pridali sme podporu pre PBR materiály, príkaz LayerBook a ďalšie.

Rhinoceros 7 novinky Odstraňovač šumov
Odstraňovače šumov vytvárajú vysoko kvalitné rendery za zlomok času.
Rhinoceros 7 novinky PBR Materiály
Fyzikálne renderovacie materiály sú pekné a ľahko sa využívajú.
Rhinoceros 7 novinky Žiariace objekty
Vytvára samosvietiace objekty, ktoré sa obvykle používajú v spotrebnej elektronike.


Rhinoceros 7 novinky Prepad svetla
Špecifikuje ako sa mení intenzita svetla pri jeho pohybe po scéne.
Rhinoceros 7 novinky LayerBook

Prezentujte rýchle svoje idey pomocou LayerBook.
Rhinoceros 7 novinky Šrafovanie prechodom a transparentné šrafy
Vytvárajte atraktívne 2D prezentácie len v pár krokoch.

Zdokonalené Rhino

V Rhine 7 sme odstranili stovky chýb, ale tiež sme pridali vylepšené pracovné postupy ako pomenovaný výber, modelovacie nástroje, jednoriadkový text pre gravírovanie a vylepšenú spoluprácu s formátmi súborov tretích strán.

Rhinoceros 7 novinky Pomenovaný výběr
Rýchlo ukladajte a zase vyberajte predtým zvolené objekty.
Rhinoceros 7 novinky Nástroje pre tvorbu foriem
Rhino prináša pre návrhárov nástrojov možnosť vytvárania foriem na odliatky.


Rhinoceros 7 novinky Jednoriadkový text
Rýchlejšie a kvalitnejšie automatické CNC gravírovanie pomocou jednoriadkového textu.
Rhinoceros 7 novinky Podporované formáty
Vylepšená spoľahlivosť existujúcich formátov a pridaná podpora SubD.

Zobrazovanie

V každej novej verzii zdokonaľujeme zobrazovacie schopnosti Rhina pre udržanie kroku s modernizáciou grafického hardvéru. V Rhine 7 sa niektoré modely budú zobrazovať podstatne rýchlejšie vo Windows i Mac. Doladili sme tiež zobrazovacie módy, aby ste v nich mali v priebehu Vašej práce väčšie zaľúbenie.

Rhinoceros 7 novinky

Dokumentácia

Modelovanie je iba časťou procesu navrhovania - musíte tiež ukázať, ako je možné postaviť objekt, ktorý je zobrazený na obrazovke. Zdokonalili sme množstvo súčastí procesu dokumentácie, pričom sme sa tiež zamerali na graficky bohatšie nástroje pre ilustráciu, ako sú priehľadnosť alebo šrafovanie prechodom (gradientné šrafy).

Rhinoceros 7 novinky Manažment rozloženia
Vertikálne panely uľahčujú riadenie modelov s mnohými výkresmi.
Rhinoceros 7 novinky Rozšířené textové polia
Textové polia sú textové formule, ktoré sa môžu dynamicky aktualizovať.

Grasshopper

Zdá sa, že Grasshopper vždy akosi mešká. Ako obvykle, dalo nám zabrať dostať ho na správnu úroveň včas. V Rhine 7 sme pridali niekoľko komponentov, ale tiež sme zjednodušili zmenu Vašich programov na pluginy.

Rhinoceros 7 novinky Grasshopper player
Zapnite si definície Grasshopperu priamo v príkazoch Rhina.
Rhinoceros 7 novinky Detekcia kolízie
Rýchlo nájde, kde Vaše objekty kolidujú v rovnakom priestore.
Rhinoceros 7 novinky Náhradník komponent Grasshopper
Náhradník komponentov pre chýbajúce pluginy.

Vývojová platforma

Rhino 7 prináša zásadné vylepšenie pre voľné SDK, s doladením API, lepšiu dokumentáciu a niektoré podstatné nové funkcie, ktoré rozširujú a prehlbujú základy geometrie vývojovej platformy.

Rhinoceros 7 novinky Package manažér
Vyhľadáva, inštaluje a riadi Vaše zdroje.
Rhinoceros 7 novinky rhino3dm knižnice
Číta a zapisuje rhino 3dm súbory takmer odkiaľkoľvek.
Rhinoceros 7 novinky Rhino.Inside
Umožňuje prístup do Rhina a Grasshopperu zvnútra iných Windows aplikácií.


Rhinoceros 7 novinky Rhino.Inside.Revit

Spúšťa Rhino a Grasshopper zvnútra Revitu.
Rhinoceros 7 novinky RhinoCommon
API pre SubD, QuadRemesh, PBR Materials a mnoho ďalšieho...

A ďalšie

Hľadáte kompletný zoznam nových príkazov? Ak nevidíte to, čo ste hľadali, v riadkoch hore, prosím, skontrolujte našu dokumentáciu pre nové Rhino 7, kde nájdete kompletný zoznam... ako aj možnosti nových príkazov.

Rhinoceros 7 novinky

Rhinoceros 7.0 Win/Mac v eshope CAD Zone >>>

Mon Dec 04, 2023 07:28:17
Rhino.CADzone.sk