Rhinoceros pre MAC OS

Po niekoľkoročnom vývoji dvoch samostatných verzií programu Rhino pre Windows a pre Mac došlo vo verzii 6 k ich zjednoteniu. Existuje teda už len jedna licencia, ktorou je možné zaktivovať verziu pre Windows alebo pre Mac. Obidve verzie majú väčšinu funkcií rovnakú, stále sú medzi nimi malé odlišnosti, ktoré nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Rhino 7 pre MacRhino 7 pre Win
Univerzálne 3D modelovanie
- kde nájdete voľné tvary, tam bude aj Rhino
ZatržítkoZatržítko
Grasshopper
- programovanie, ktoré nevyžaduje kódy
ZatržítkoZatržítko
Nástroje NURBS
- flexibilné a presné, NURBS modely je možné
používať od konceptu až po výrobu
ZatržítkoZatržítko
Nástroje SubD
- nový typ geometrie, ktorý se dá upravovať
a vytvára presné tvary
ZatržítkoZatržítko
Nástroje Mesh
- čítanie a oprava sietí a extrémne zložitých súborov
ZatržítkoZatržítko
Nástroje pre analýzu
- zabezpečí, že Vaše modely budú mať najvyššiu
kvalitu v celom procese tvorby
ZatržítkoZatržítko
Nástroje pre navrhovanie
- pre jednoduché vytváranie kresieb a ilustrácií pre každý
odbor a záznamový systém
ZatržítkoZatržítko
Layout
- pre usporiadanie pohľadov, poznámok a plánov
ZatržítkoZatržítko
Nástroje pre animáciu
- základné nástroje pre nastavenie kamery a slnka
pre rýchle a jednoduché vizualizácie. Rhino neobsahuje
nástroje pre animáciu objektov.
ZatržítkoZatržítko
Módy šylistického zobrazenia
- módy pre zobrazovanie v reálnom čase pre rýchle vizualizácie
ZatržítkoZatržítko
Kompatibilita
- kompatibilita so všetkými druhmi softvéru pre dizajn,
nákresy, CAM, engineering, analýzy, renderovanie, animácie a ilustrácie
ZatržítkoZatržítko
SkriptovateľnosťZatržítkoZatržítko
Podpora
- bez byrokracie alebo ročných poplatkov.
Neobmezená podpora zdarma je súčasťou všetkých
produktov McNeel.
ZatržítkoZatržítko
Nástroje pre vývojárov
Zdarma nástroje pre developerov a podpora
Rhino Common SDK (.NET)
- verzia pre Windows obsahuje navyše možnosť využitia C/C++
Príklady a dokumentácia
Food 4 Rhino
ZatržítkoZatržítko
Pluginy
- pre Windows je k dispozicii bohatý ekosystém,
vrátane renderovania, animacií, analýz, simulácií, obuvi, šperkov, výroby...
- pre Mac je k dispozícii iba obmezené množstvo
pluginov
ZatržítkoZatržítko
Worksessions
- pre Windows sa dá využíť pre spoluprácu na veľkých projektoch
- pre Mac táto možnosť zatiaľ nie je k dispozícii
Zatržítko
Verzie
- prehľad postupného vývoja Vášho modelu je zatiaľ
dostupný iba pre Mac
Zatržítko
Tmavý mód
- Rhino pre Mac žiari v tmavých farbách
Zatržítko

Tue Apr 16, 2024 06:00:30
Rhino.CADzone.sk