Licencovanie a administrácia v Rhine


Pridali sme niekoľko nových spôsobov pre licencovanie Rhina, ktoré zmenia to, kde a keby budete môcť Rhino využívať. Teraz sú tri možnosti licencovania Rhina:
  1. Cloud Zoo (nové) - Vaše licencie sú dostupné kdekoľvek pomocou prihlásenia.
  2. Samostatný počítač - licencia Rhina pre samostatný počítač.
  3. Zoo - plávajúca licencia - sada Rhino licencií na Vašej súkromnej sieti.
Veríme, že nová metóda Cloud Zoo je pre väčšinu ľudí najlepšou možnosťou licencovania Rhina:

Cloud ZooSamostatný počítačZoo
Jednoduché nastavenieZatržítkoZatržítko
Možnosť spustenia kdekoľvekZatržítkoZatržítko
Licencia dostupná offlineZatržítkoZatržítkoZatržítko
Licencia na všetkých Vašich počítačochZatržítkoZatržítko
Zdieľanie Vašich licencií*ZatržítkoZatržítko
Správa Vašich vzdialených tímovZatržítkoZatržítko
Sledovanie využitia licenciíZatržítkoZatržítko
Bez konfigurácie klientaZatržítko
Bez údržby serverovZatržítkoZatržítko
Automatizované prideľovanie licenciíZatržítko

*Školské licencie a NFR licencie nie je možné zdieľať.

CLOUD ZOO LICENCOVANIE

Cloud Zoo licencovanie je najnovší spôsob licencovania Rhina. Cloud Zoo má množstvo výhod: Rhino – Cloud Zoo Tímy na Cloud Zoo

Pre spoločnosti a školy Cloud Zoo podporuje vytváranie tímov. Tímy sú skupiny ľudí, ktoré môžu využívať skupinu licencií v Zoo.

Tímy prepojené s doménami

Pre jednoduchšiu administráciu veľkých tímov je možné nastaviť účty prepojené cez domény. Ktokoľvek s emailovou adresou, ktorá zodpovedá doméne, môže automaticky zdieľať Vašu skupinu prepojenú s doménou a zdieľať prístup k Vašim licenciám - nie sú potrebné uvítacie emaily pre potvrdenie. Prepojenie tímov doménou je umožnené obvyklým overením poskytovateľov (Google, Active Directory alebo One Login) pre zachovanie centrálnej správy užívateľov.

Možnosti Cloud Zoo
Rhino – Samostatný počítač LICENCIA NA SAMOSTATNOM POČÍTAČI

Licencia na samostatnom počítači uzamkne Vašu licenciu priamo ku konkrétnemu počítaču. Je možné premiestiť licenciu na iný počítač. Jednoducho ju odstránite zo starého počítača a nainštalujete na nový bez nutnosti kontaktovania McNeel & Associates. Pokiaľ chcete zdieľať Vašu licenciu s viacerými počítačmi, pridajte miesto toho Vašu licenciu na Cloud Zoo.

Rhino – Soukromý server ZOO LICENCOVANIE

Zoo server softvér je možné si stiahnuť zdarma a spustiť na servere v súkromnej sieti. S pomocou Zoo môžete všetky Vaše licencie jednoducho centrálne riadiť zo Zoo serveru a sprístupniť ich komukoľvek na súkromnej sieti. Prístup z domu alebo satelitnej kancelárie vyžaduje VPN pripojenie.

Administrácia

Posledný update Rhina prináša jednoduchšiu inštaláciu a konfiguráciu. Skontrolujte nové Systémové požiadavky.

Zjednodušená inštalácia

Inštalačné jadro Rhina bolo kompletne prepracované pre lepšiu detekciu a odstránenie problémov.

Editor možností

Všetky nastavenia sú konsolidované v užívateľskom prostredí, čo uľahčuje ich hľadanie, modifikáciu, porovnávanie a zdieľanie.
Rhino editor Zdroj: https://www.rhino3d.com/6/new/licensing-and-administration

Tue Feb 27, 2024 18:44:46
Rhino.CADzone.sk